به نام خدا
«پروژه کارشناسی»

  • دانشجویانی که مایل به اخذ پروژه کارشناسی با من هستند، لطفا نام کامل و شماره دانشجویی و فهرست توانایی های خود را به آدرس arya.aghili@gmail.com بفرستند.

دسته ها :
X